Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości - 1 X 2015

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW serdecznie zapraszają (pobierz tu) na połączone, cykliczne konferencje naukowe pod tytułem: Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości. Sudan - archeologia i historia. Konferencje odbędą się 1 października (czwartek) 2015 r., w godz. 10.00-20.00, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, Sala 223, (poziom minus 2)

Bilad as Sudan: dziedzictwo przeszłości

10.00-11.30

Prof. US dr hab. Karol Piasecki (US), Przemiany struktury antropologicznej ludności strefy Sudanu

Krzysztof Edward Rak (UJ), Bogusław Franczyk, Studium porównawcze osadnictwa w falezie Bandiagara, na tle podobnych założeń z innych rejonów świata

Adrian Chlebowski (UAM), Zarys historii badań archeologicznych i rozwoju metod badawczych w Kordofanie Północnym

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Znaczenie kartek pocztowych jako źródła w badaniach afrykanistycznych

Sabina Barkoniecka (UW), Historyczne uwarunkowania niepokojów religijnych w północnej Nigerii

12.00-13.30

Michał Zabek (UW), Obrona przed wchłonięciem – zarys historii Gambii

Dr Magdalena Brzezińska (UW), Do Europy przez plażę. Relacje z białymi turystkami jako strategia migracyjna Afrykanów (Gambia, Senegal, Gwinea Bissau)

Radosław Stryjewski (UW), Afrykańskie pamięci - dziedzictwo przeszłości w rozmowach z imigrantami senegalskimi w Europie

Edyta M. Łubińska (UJ), Ekspansji Arabów na tereny Zande

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Figuil – zarys dziejów miasta i centralnej misji polskich oblatów Maryi Niepokalanej w północnym Kamerunie

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych w Afryce

Sudan: archeologia i historia

16.00-17.30

Dr Piotr Maliński (US), dr Mohamed Khidir Khalil (Nubian Language Society, Chartum), dr Elmontser Elmoubark (UAM), Starożytne zabytki, polityka i archeologia w Sudanie

Prof. dr hab. Karol Piasecki (US), dr Mateusz Wierciński (UJK Kilece), Ewolucja sztuki naskalnej na przykładzie petroglifów wyspy Saffi

Adrian Chlebowski (UAM), Kordofan Północny w perspektywie badań archeologicznych. Ocena potencjału badawczego.

Katarzyna Mich (UKSW), Znaczenie świątyni chrześcijańskiej w świetle osadnictwa w Makurii

Prof. dr hab. Piasecki Karol (US), Łukasz Maurycy Stanaszek (PMA Warszawa), Robert Mahler (UW), Badania antropologiczne w rejonie IV katarakty

17.45-20.00

Prof. dr hab. Jan Milewski, Lotnicy polscy w Sudanie (1940-1943)

Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Rola społeczności międzynawowej w konflikcie w Darfurze

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Niloci z Sudanu Południowego

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Z dziejów islamizacji południa Sudanu (1839-2011)

Jędrzej Czerep (UKSW), Wpływ kultury politycznej Sudanu na Sudan Południowy

Marta Domochko (Uniwersytet Ivana Franko, Lwów), Implementation of foreign policy priorities of South Sudan in cooperation with the European Union

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach