Konferencja "Sudan - Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia" - 16 X 2012 r.

SEKCJA MISJOLOGII WT UKSW
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO UKSW
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW
INSTYTUT FOR FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT - SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


Serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

SUDAN-BOGACTWO KULTUR I WEWNĘTRZNE NAPIĘCIA


Konferencja odbędzie się dnia 16 października 2012 r.

w godz. 9.00-18.00
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, blok 23
(Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), sala 108

09.00-11.30
Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Sudan i polskie studia sudanologiczne
Prof. dr hab. Jacek Knopek (UMK), Z dziejów kontaktów polsko-sudańskich
Dr Mahmoud El-Tayeb (UW), The Post-Merotic from Kirwan to Present
Elmontaser Elmoubark, Rock Art in Northern Sudan (social and cultural contexts)
Dr Ali Elmirghani Ahmed, Mariusz Drzewiecki, dr Piotr Maliński (UAM), „Fortece Sudanu”. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Sudanu w świetle badań archeologicznych i etnologicznych
12.00-13.30
Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (UW), Zmiany społeczno-polityczne w Makurii w czasie episkopatu Georgiosa Dongolańskiego w drugiej połowie XI wieku
Dr Bogdan Żurawski (PAN), Kilka uwag  o sztuce i obrządku kościoła nubijskiego (VII-XIV wiek) na podstawie wykopalisk w Banganarti i  Selib
Dr Magdalena Łaptaś (UKSW), Apostołowie: Piotr, Andrzej i Jan w malarstwie nubijskim
Agata Deptuła (UW), Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti, perspektywy badań
Prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański (UKSW), Kościół katolicki w Sudanie współczesnym
13.30-15.00
Prof. dr hab. Karol Piasecki (US), Ludność dawnej Nubii
Prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz (UJ), Republika Sudanu jako czołowe państwo upadłe w rankingu Failed States Index
Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, Gorzkie konsekwencje wolności -  refleksje na temat niepodległość Sudanu Południowego
Dr Maciej Kurcz (UŚ), Sudan na rozdrożu - refleksje etnografa po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy
Jędrzej Czerep, Polityka i mistyka w Południowym Sudanie - język sacrum jako przekaźnik projektów politycznych
15.30-18.00
Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Przyrodnicze uwarunkowania konfliktu w zachodniosudańskim regionie Darfur
Dr Anna Krystyna Zając, Wyznaczniki tożsamości kulturowej ludów Bedża w Sudanie
Dr Piotr Maliński (UAM), Dahaba - poszukiwacze samorodków złota z Pustyni Nubijskiej. Organizacja i funkcjonowanie nowej grupy zawodowej w Sudanie
Dr Piotr Maliński, mgr, Katarzyna Meissner, Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach