Bilad As-Sudan: Polityka a kultury - 30 IX 2016 r.

Polski

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII WT UKSW W WARSZAWIE

serdecznie zapraszają

na konferencję naukową

BILAD AS-SUDAN: POLITYKA A KULTURY

Konferencja odbędzie się 30 września (piątek) 2016 r.

w godz. 11.00-17.30

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, Sala 223 (poziom minus 1)

Plan konferencji

11.00-12.00 I sesja: „Archeologia Sudanu”

Prof. dr hab. Karol Piasecki (US), Związki dawnej ludności subsaharyjskiej ze Śródziemnomorzem i Europą. Wybrane aspekty antropologiczne

Dr Henryk Paner (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Nowe południowe granice królestwa Kermy w świetle wyników badań ekspedycji gdańskiej (GAME) na pustyni Bayuda

Mgr Daniel Gazda (Fundacja Ureusz), Powstanie Imperium Kusz w VIII w. p.n.e. – problematyka polityczna i militarna

Mgr Katarzyna Mich (UKSW), Problem zakorzenienia chrześcijaństwa w lokalnej kulturze Nubii a język liturgii Kościoła nubijskiego

12.00-12.30 Kawa

12.30-14.30 II sesja „Problemy i wyzwania Sudanu Południowego”

Julia Prus, O samozwańczym proroku Nuerów – garść impresji z terenu (wprowadzenie do dyskusji)

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), Trzy wymiary organizacji społeczno-politycznej Nuerów (Sudan Poludniowy)

Mgr Jędrzej Czerep (UKSW), Rada Starszych Dinka - równoległy rząd Południowego Sudanu?

Dr Krystyna Kamińska (AH Pułtusk), Kilka uwag o sytuacji na pograniczu ówczesnego Sudanu i Republiki Środkowoafrykańskiej w ostatniej dekadzie XX wieku z pozycji quasi-insidera

Dr hab. Joanna Bar (UP Kraków), Przystąpienie Republiki Sudanu Południowego do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East African Community, EAC): geneza i przebieg procesu akcesyjnego

Dr Konrad Czernichowski (UMCS), Akcesja Sudanu Południowego do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) – potencjalne skutki

Dr Mariusz Drzewiecki (PAN), Zatrzymać najdłuższą rzekę Afryki. Konsekwencje archeologiczne projektów zarządzania wodami Nilu

14.30-16.00 Obiad

16.00-17.30 III sesja: „Varia”

Prof. dr hab. Nina Pawlak (UW), Wspólny obszar kulturowy Afryki Zachodniej w świadectwach językowych

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Z historii współczesnej polityki ochrony uchodźców w Sudanie (od dekolonizacji do poł. lat 80. XX wieku)

Wojciech Trojan (UNHCR, Hargeisa), Pomiędzy pokojową operacją hybrydową ONZ a ADATEM

Dr hab. Maciej Kurcz (UŚ), Derwisze z Hamad el Nil. Rytuał jako komentarz, krytyka i celebracja Codzienności

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Mahdi i mahdija a misjonarze i misje katolickie w relacji kombonianina Josefa Ohrwaldera

Marta Domochko (Lwowski Uniwersytet Narodowy aktualnie im. Iwana Franki), Factors, that influence the formation of the foreign policy priority of South Sudan

 

datakonferencji: 
piątek, Wrzesień 30, 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach