Chrzest Polski a konwersja innych narodów - 11-12 V 2016 r.

Polski

Katedra Teologii Patrystycznej, Katedra Historii Kościoła i Katedra Misjologii WT UKSW zapraszają na sympozjum pt. "CHRZEST POLSKI A KONWERSJA INNYCH NARODÓW" w dniach 11/12 maja 2016, UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5

I sesja:

Chrzest Polski w świetle konwersji starożytnych narodów

środa, 11 maja, sala 116 (aula muzyczna), piętro minus 2

09.00-09.20 - Otwarcie sympozjum – Dziekan WT UKSW

09.20-09.50 - Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński, Chrzest Mieszka I – fakty i hipotezy

09.50-10.10 - Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, WT UPJPII, Motywy polityczne a religijne w konwersji królów

10.10-10.30 - Ks. prof. UAM dr hab. Bogdan Czyżewski, Chrzest głowy państwa na przykładzie Chlodwiga I i Mieszka

10.30-10.50 - Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski, Znaczenie chrztu Chlodwiga I dla religii katolickiej w Galii

10.50-11.10 - Dyskusja

11.10-11.30 - Przerwa na kawę

11.30-11.50 - Dr Kinga Puchała, Rola kobiet w chrystianizacji władców

11.50-12.10 - Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, WT UŚ, Apostolstwo na dworze władcy

12.10-12.30 - Ks. dr Tomasz Skibiński SAC, WNHiS UKSW, Papiestwo a konwersja królestw

12.30-12.50 - Dyskusja

12.50-13.10 - Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, WT US, Pomiędzy łagodnością a przemocą – dylematy władców

13.10-13.30 - Ks. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI, Apostolstwo św. Wojciecha na tle poprzedników

13.30-13.45 - Dyskusja

13.45-14.00 - Ks. dr Mirosław Mejzner SAC, WT UKSW, Chrzest władcy a losy narodu (podsumowanie)

 

II sesja:

Nowożytne metody ewangelizacji

czwartek, 12 maja, sala 223, piętro minus 1

08.30-08.50 - Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, WT UKSW, Metody ewangelizacji Nowego Świata

08.50-09.10 - Ks. dr hab. Paweł Zając OMI, WT UAM, Metody ewangelizacji Inuitów w rejonie zatoki Hudsona 1912-1998

09.10-09.30 - Ks. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, Dyplomatyczne metody ewangelizacji Azji

09.30-09.50 - Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, WT UKSW, Metody ewangelizacji w Afryce na przełomie XIX i XX wieku

09.50-10.00 - Dyskusja, podsumowanie

 
datakonferencji: 
środa, Maj 11, 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach